НАЧАЛО
КОНТАКТИ
ЗА НАС
УСЛУГИ
РАБОТА
               
| ПИСМЕН ПРЕВОД   | УСТЕН ПРЕВОД   | ЛЕГАЛИЗАЦИЯ   | ЦЕНИ
 
Официален превод – това е превод, носещ подписа на оторизиран преводач, подписал декларация, с която носи наказателна отговорност за верността на превода, както и бланката и печата на фирма, подписала договор с МВнР за извършване на официални преводи.
Легализиран превод – това е официален превод, който е и със заверка от сектор "Легализации и заверки" на Консулски отдел на МВнР на Република България.
Общ превод - превод от заклет преводач , на бял лист без подпис и печат.

ОБЩИ УСЛОВИЯ:

Какъв е стандартът за размер на 1 преводна страница?

Съгласно Български държавен стандарт една преводна страница съдържа 1800 символа (вкл. интервалите). Под „преводна страница” се разбира страница преведен текст. В този смисъл цената на превода се определя именно върху броя преведени страници, а не върху броя страници на изходния материал /оригинала./

Как можете да изчислите и сами:

От менюто Tools/Word count/Characters (with spaces), като разделите резултата на 1800.
• Цените включват превод от оторизиран преводач, редакция на фактологически грешки и всичко това изписано на фирмена бланка с подпис на преводача и печат на фирмата.
• При обемни поръчки и/или абонаментно обслужване предлагаме и различни отстъпки.

Подаване и получаване на поръчката:

• По електронна поща
• По факс
• С препоръчана поща
• Чрез куриер (при големи поръчки и абонаментно обслужване за сметка на агенцията)
• На ръка в офиса
При приемане на поръчката се попълва протокол в който се отразяват езика на който ще се превежда, цената и срока на изпълнение, начин на плащане. Уточняват се и допълнителни изисквания относно изписване на имена, терминология, съкращения и др. /ако има такива/.

Начини на плащане:

• По банков път
BG95UNCR 7000 1520 0799 28
BIC UNCRBGSF
Уникредит Булбанк

• С пощенски запис
• Чрез куриер
• В брой в офиса
София, ул.Хан Аспарух № 26 - партер

Срокове:

• стандартен превод: 3 до 5 работни дни за обем до 5 работни страници на ден.
• бърз превод: до 3 работни дни
При възможност за изпълнение след договаряне предлагаме
• Експресен превод: до 8 работни часа /от часа на приемане на поръчката/
ПОСОЧЕНИТЕ СРОКОВЕ НЕ ВКЛЮЧВАТ ПОЧИВНИ ДНИ И ОФИЦИАЛНИ ПРАЗНИЦИ.

Преводите се разделят на четири групи според характера и сложността на информацията:

Първа група
Общински документи/акт за раждане, брачно свидетелство, удостоверение за сключване на брак в чужбина, за семейно положение и имотно състояние, за развод, кръщелни свидетелства, свидетелства за идентичност на имена, смъртен акт/, свидетелства за съдимост, паспорти, лични карти.

Втора група
академични документи – дипломи за основно, средно и висше образование, приложения към дипломи, ученически и академични справки, уверения, служебни бележки и др.
медицински документи - медицински свидетелства, имунизационни паспорти.
свидетелства за професионална квалификация
документи - НАП, НОИ, МВР, КАТ
банкови удостоверения
фирмени документи - кореспонденция, оферти.

Трета група
Стандартни фирмени документи, пълномощни, сертификати, счетоводни баланси, отчети, удостоверения за актуално състояние.

Четвърта група
Специализирани текстове: юридически /съдебни решения, нотариални актове, договори/, технически, медицински, икономически, научни, художествена литература.

 

ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН ЗА КОНСУЛТАЦИИ И ПОРЪЧКИ 0877504397

НА ВАШЕ РАЗПОЛОЖЕНИЕ СМЕ 24 ЧАСА 7 ДНИ В СЕДМИЦАТА
 
     
 
   
Designed by: www.olekkk.com