НАЧАЛО
КОНТАКТИ
ЗА НАС
УСЛУГИ
РАБОТА
               
| ПИСМЕН ПРЕВОД   | УСТЕН ПРЕВОД   | ЛЕГАЛИЗАЦИЯ   | ЦЕНИ
 

Консекутивен превод

Представлява последователен превод, т.е. говорещия прави паузи в речта си, за да може преводачът да преведе казаното от него. При този вид преводи не се изисква специална техника. Подходящ е при бизнес срещи, презентации, съдебни дела, превод при нотариални заверки.

При този вид услуга е необходимо да направите заявка една седмица предварително, като е желателно да предоставите информация относно ползваната терминология.

Симултанен превод

При този вид устни преводи,преводачът превежда директно по време на изказването. Симултанният превод се използва при организирането на по-големи мероприятия, като конференции, семинари, конгреси и други. Обикновенно се използва и подходящо оборудване, като кабини за преводачите, подвижни микрофони, стационарни такива. Основната цел е да се подсигури непрекъснатост на превода, улесняващо участниците в мероприятието.

При този вид услуга е необходимо да направите заявка една седмица предварително, като е желателно да предоставите информация относно ползваната терминология.

   
 

ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН ЗА КОНСУЛТАЦИИ И ПОРЪЧКИ 0877504397

НА ВАШЕ РАЗПОЛОЖЕНИЕ СМЕ 24 ЧАСА 7 ДНИ В СЕДМИЦАТА
 
     
 
   
Designed by: www.olekkk.com